Thông tin chung

Khi nhận được thông tin quản trị Cloud Hosting, bạn sẽ tìm thấy liên kết vào Plesk. Thông thường, địa chỉ vào Plesk là http://ip-server:8787/ (bạn thay ip-server bằng IP của máy chủ được cung cấp). Tuy nhiên, nếu Domain của bạn đã được cấu hình sẵn, bạn có thể vào thông qua chính tên miền của Website là http://my-domain:8787/.

Truy cập vào chức năng quản lý Database của Plesk

Môi trường Cloud Windows Hosting của chúng tôi đã và đang hỗ trợ 2 loại database:

 • Microsoft SQL Server : 2012
 • MySQL : version 5.x

Sau khi login thành công vào giao diện Plesk Panel, bạn tìm đến icon Websites & Domains / Databases để tạo hay loại bỏ database được sử dụng bởi các trang web của bạn.

Tạo Database

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng bảng chữ cái Latin : bao gồm chữ và số (có thể dài đến 64 ký tự) để đặt Database name.

 • Lựa chọn database type mà bạn muốn dùng: MySQL , Microsoft SQL Server.
 • Sau đó bạn thiết lập các thông tin quản trị database vừa tạo.
 • Click Add New Database User.
 • Nhập Database user namepassword sẽ được sử dụng để truy cập các nội dung của cơ sở dữ liệu.

Xóa Database

 • Chọn checkbox tương ứng với database mà bạn muốn .

Nếu checkbox này chuyển sang màu xám, điều này có nghĩa là database này được sử dụng bởi một ứng dụng web và bạn chỉ có thể thao tác sau khi xóa các ứng dụng tương ứng.

 • Xác nhận Remove the selected databases?.

Cấu hình Database vào Website của bạn

Bạn nên kiểm tra các thông tin Database Server trước để khai báo chính xác connection trên website.

Plesk-database-server

Nếu cơ sở dữ liệu MSSQL bạn sẽ nhìn thấy MB2DXXsql2008.

Thông thường các Database server cho 2 loại database này là :

 • MySQL : localhost hay IP-server
  VD :
  $hostname   = "localhost";
  
  $username   = "databaseUser";
  
  $password   = "databasePassword";
  
  $databasename = "databaseName";
 • MS-SQL : IP-server,1433
  VD :
  <add name="ConnectionString" connectionString="Data Source=MB2D96sql2008;Initial Catalog=TenDatabase;Persist Security Info=False;User ID=UserNameDatabase;Password=MatKhau" providerName="System.Data.SqlClient" />
  
  odbc_strConn = "Provider=SQLOLEDB;Data Source=MB2D118SQL2008;Initial Catalog=TenDatabase;User Id=UserNameDatabase;Password=MatKhau"
  
  <add name="ConnectionString" connectionString="metadata=res://*/Models.ModelTHV.csdl|res://*/Models.ModelTHV.ssdl|res://*/Models.ModelTHV.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string=&quot;Data Source=112.78.2.94,1433;Initial Catalog=TenDatabase;MultipleActiveResultSets=true;User Id=UserNameDatabase;Password=MatKhau;" providerName="System.Data.EntityClient" />

Xem thêm:
dịch vụ seo website tổng thể

dao tao seo web o dau miễn phí

Bài viết cùng chủ đề