Để quản lý thông tin tài khoản FTP trên Hosting Plesk bạn vui lòng tham khảo các bước sau:

Tạo tài khoản FTP

Truy cập vào Hosting Plesk -> Tại bảng điều khiển của hosting bạn vui lòng truy cập chức năng “FTP Access” như hình sau:

Tạo và thay đổi tài khoản FTP trên Plesk update 2020 1

Sau đó chọn nút “Add an FTP Account”:Tạo và thay đổi tài khoản FTP trên Plesk update 2020 2
Tạo và thay đổi tài khoản FTP trên Plesk update 2020 3Sau đó điền các thông tin sau:

 • FTP account name: Tên tài khoản FTP.
 • Home directory: đường dẫn thư mục được quyền thao tác.
 • New password: Mật khẩu cho tài khoản FTP.
 • Confirm password: Lặp lại mật khẩu FTP.

(Bạn có thể dùng nút “Generate” để tạo mật khẩu tự động).

Tại mục Permissions bạn vui lòng tích chọn vào 2 mục:

 • Read permission
 • Write permission

Sau đó chọn nút “OK” để hoàn tất.

Tạo và thay đổi tài khoản FTP trên Plesk update 2020 4

Thay đổi thông tin FTP

Vẫn tại ứng dụng “FTP Access” bạn vui lòng quan sát các tài khoản FTP có sẵn như hình sau:

Tạo và thay đổi tài khoản FTP trên Plesk update 2020 5
Tạo và thay đổi tài khoản FTP trên Plesk update 2020 6
Sau đó, bạn vui lòng click vào tài khoản cần thay đổi.

Các thông tin có thể thay đổi lnhư sau:

 • Home directory: Đường dẫn thư mục được quyền thao tác
 • New password: Mật khẩu cho tài khoản FTP.
 • Confirm password: Lặp lại mật khẩu FTP.
 • Bỏ tích chọn các quyền của tài khoản.
  • Read permission
  • Write permission

Tạo và thay đổi tài khoản FTP trên Plesk update 2020 7

Và chọn nút “OK” để hoàn tất.

Xem thêm:
dịch vụ seo facebook

nên học seo ở đâu miễn phí

Bài viết cùng chủ đề