Ngân hàng Techcombank thông báo gửi tới khách hàng về việc điều chỉnh phí dịch vụ chuyển tiền qua ngân hàng trực tuyến Fast i-bank.

Techcombank điều chỉnh phí dịch vụ chuyển tiền trực tuyến Fast i-bank

Ngân hàng Techcombank thông báo gửi tới khách hàng về việc điều chỉnh phí dịch vụ chuyển tiền trực tuyến Fast i-bank. Theo đó từ nay khi khách hàng thực hiện chuyển tiền qua ngân hàng trực tuyến sẽ được áp dụng với mức phí sau:

1. Chuyển tiền cho người nhận trong hệ thống TechcombankĐịa bàn

Số tiền

Mức phí

Chuyển khoản giữa các tài khoản của khách hàng tại Techcombank

Miễn phí

Chuyển khoản khác người nhận cùng tỉnh/thành phố

Từ 50.000.000 VNĐ trở xuống 1.000 VNĐ
Trên 50.000.000 VNĐ 2.000 VNĐ

Chuyển khoản khác người nhận, khác tỉnh/thành phố

Từ 50.000.000 VNĐ trở xuống 5.000 VNĐ
Trên 50.000.000 VNĐ 0,015% giá trị số tiền chuyển: Tối đa 500.000 VNĐ

2. Chuyển tiền cho người nhận thuộc ngân hàng khác


Địa bàn

Số tiền

Mức phí

Cùng tỉnh/thành phố

Từ 50.000.000 VNĐ trở xuống 12.000 VNĐ
Trên 50.000.000 VNĐ 0,025% giá trị số tiền chuyển: Tối đa 1.000.000 VNĐ

Khác tỉnh/thành phố

Từ 50.000.000 VNĐ trở xuống 15.000 VNĐ
Trên 50.000.000 VNĐ 0,035% giá trị số tiền chuyển: Tối thiểu 20.00 VNĐ. Tối đa 1.000.000 VNĐ

Lưu ý: Dịch vụ chuyển nhận ngay 24/7 và Chuyển qua thuê bao di động trên Fast i-bank không thay đổi mức phí. 

Bài viết cùng chủ đề