5e53bdee180166aa1244d31a9b87cc84 techcombankdiemuudai vn 1


Techcombank khuyến mại “Rộn ràng mua sắm, Ấm áp giáng sinh” cho thẻ tín dụng quốc tế Visa và thẻ thanh toán quốc tế Visa.

Cùng thẻ Techcombank Visa mua sắm đón Giáng Sinh

Techcombank ưu đãi khác hàng

Techcombank khuyến mại “Rộn ràng mua sắm, Ấm áp giáng sinh”

Nhân dịp Giáng sinh Techcombank khuyến mại dành cho khách hàng với chương trình khuyến mại “Rộn ràng mua sắm, Ấm áp giáng sinh”

Sản phẩm khuyến mãi:

  • Tất cả các loại sản phẩm, hạng thẻ tín dụng quốc tế Visa do Techcombank phát hành (hay còn gọi Techcombank Visa Credit) bao gồm: thẻ tín dụng Techcombank Visa, thẻ tín dụng đồng thương hiệu Vietnam Airlines Techcombank Visa, thẻ tín dụng đồng thương hiệu MercedesCard, thẻ tín dụng đồng thương hiệu Vincom Loyalty Visa.
  • Tất cả các loại sản phẩm, hạng thẻ thanh toán quốc tế Visa do Techcombank phát hành (hay còn gọi Techcombank Visa Debit) bao gồm: thẻ thanh toán Techcombank Visa, thẻ thanh toán đồng thương hiệu Vietnam Airlines Techcombank Visa, thẻ thanh toán đồng thương hiệu Vincom Loyalty Visa.

Thời gian khuyến mại: từ 01/12/2013 đến hết 15/01/20143.

Phạm vi khuyến mãi: Toàn quốc

Hình thức khuyến mãi:

  • Tặng tiền mặt trực tiếp vào tài khoản thẻ của Khách hàng trúng giải
  • Tặng quà trực tiếp cho Khách hàng trúng giải

Đối tượng áp dụng: Tất cả chủ thẻ tín dụng Quốc tế và chủ thẻ thanh toán Quốc tế mang thương hiệu Visa do Techcombank phát hành (bao gồm tất cả các loại thẻ nói trên và không phân biệt chủ thẻ hiện tại, chủ thẻ phát hành mới hay chủ thẻ phát hành thẻ thay thế thẻ hết hạn).