lh : 0902 39 4567

Nguồn Youtube: TEST loa Tannoy Turnberry GR

Bài viết cùng chủ đề

38 thoughts on “TEST loa Tannoy Turnberry GR

  1. Johan says:

    I m trying to search kitano tabibita on spotify by couldn't find it because most of teresa teng's song titles are written in chinese on spotify. Can anybody give a helping hand here how to get the kitano tabibita title? Tq

  2. su su:3 says:

    các bản nhạc này ghi âm bằng thiết bị tube thời xưa . bác chơi bằng bộ dàn này âm thanh bị <<teo lại >> bị bó lại khiến nó không thoát được ,âm bass thì bị cứng.

Comments are closed.