thebank traluongquathe 1561686719


Đơn vị (hoặc Giám đốc đơn vị) đăng ký mở tài khoản tiền gởi tại SGD hay các Chi nhánh của SouthernBank thông qua quầy tiền gởi thanh toán (nếu đơn vị chưa có tài khoản thanh toán tại SouthernBank).

Dịch vụ trả lương qua thẻ SouthernBank

Dịch vụ trả lương qua thẻ SouthernBank

  • Đơn vị (hoặc Giám đốc đơn vị) đăng ký mở tài khoản tiền gởi tại SGD hay các Chi nhánh của SouthernBank thông qua quầy tiền gởi thanh toán (nếu đơn vị chưa có tài khoản thanh toán tại SouthernBank).
  • Ký kết Hợp đồng chi trả lương với SouthernBank (02 bản).
  • Đăng ký phát hành thẻ cho từng cán bộ nhân viên của đơn vị tại SGD hoặc các Chi nhánh SouthernBank (điền vào 02 bản hợp đồng và đính kèm bảng Photo CMND của cán bộ nhân viên).
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  • Giấy đăng ký mã số thuế.
  • Quyết định bổ nhiệm Giám Đốc công ty.
  • Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ với Phòng Giao dịch, chi nhánh gần nhất trực thuộc hệ thống SouthernBank sẽ được hướng dẫn cụ thể.

Theo SouthernBank