Để phân quyền file và folder trên Plesk Panel, bạn có thể thực hiện dựa theo hướng dẫn sau :

  • Đăng nhập vào Plesk Panel, tại menu Websites & Domains >>> Click File Manager

Thực hiện phân quyền user với Plesk Panel update 2020 1

  • Tại cửa sổ File Manager >>> Chọn files/folders cần thao tác >> Chọn Change Permissions.

Thực hiện phân quyền user với Plesk Panel update 2020 2

  • Trong menu Group or user names của Change Permissions for the File chọn loại user phù hợp >>> điều chỉnh quyền trong bảng Permissions for Administrators.

Thực hiện phân quyền user với Plesk Panel update 2020 3

Để cấu hình chi tiết hơn bạn click vào nút Advanced.
Thực hiện phân quyền user với Plesk Panel update 2020 4

  • Check Allow inheritable permissions from the parent to propagate to this object and all child objects. Include these with the entries explicitly defined hereReplace permission entries on all child objects with the entries displayed here. để thừa hưởng quyền cho cấp thư mục con >>> OK.

Thực hiện phân quyền user với Plesk Panel update 2020 5

Mẹo nhỏ:

a) Đối với asp: MODIFY thêm vào IWPD account.

b) Đối với asp.net: mặc định sẽ hoạt động với IWPD account trừ khi bạn có cấu hình khác khai báo trong web.config.

Xem thêm:
dịch vụ seo tphcm

lop hoc seo miễn phí

Bài viết cùng chủ đề