Tín phiếu là một công cụ nợ do Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước phát hành với mục địch điều chỉnh chính sách tiền tệ, tạo lập các công cụ tài chính trên thị trường.

Tín phiếu là gì?

Tín phiếu là một loại giấy tờ có giá chứng nhận nợ do Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước phát hành. Trong đó, hai loại tín phiếu phổ biến nhất là tín phiếu kho bạc và tín phiếu Ngân hàng Nhà nước.

Giống như trái phiếu, tín phiếu là một hình thức huy động vốn dưới hình thức là một chứng chỉ vay nợ có xác nhận quyền của chủ nợ, quyền hưởng lợi tức… Tuy nhiên, thời hạn của tín phiếu trong thời gian ngắn hạn (dưới 1 năm) trong khi trái phiếu thông thường có thời hạn dài (3 năm, 5 năm …).

Xem thêm: Chứng khoán là gì? Những điều cần biết về thị trường chứng khoán

Các thuật ngữ liên quan
Thuật ngữ

Định nghĩa
Tín phiếu phát hành lần đầu Tín phiếu mới, được phát hành lần đầu tiên trên thị trường sơ cấp.

Tín phiếu phát hành bổ sung

Tín phiếu được phát hành bổ sung cho một mã tín phiếu đang lưu hành và có cùng ngày đáo hạn với tín phiếu đang lưu hành.

Ngày phát hành tín phiếu Ngày thanh toán tiền mua tín phiếu. Đối với tín phiếu phát hành lần đầu, ngày phát hành tín phiếu đồng thời là ngày tín phiếu bắt đầu có hiệu lực.

Ngày tổ chức phát hành tín phiếu

Ngày tổ chức đấu thầu tín phiếu.
Ngày thanh toán tiền mua tín phiếu Ngày nhà đầu tư chuyển tiền mua tín phiếu cho chủ thể tổ chức phát hành.
Ngày đăng ký cuối cùng của tín phiếu Ngày Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) xác định danh sách chủ sở hữu tín phiếu để thanh toán tín phiếu.

Công thức xác định giá bán tín phiếu

G = MG/(1+L*t/365)

Trong đó:

  • G là giá bán 1 tín phiếu
  • MG là mệnh giá tín phiếu
  • L là lãi suất tín phiếu (%/năm)
  • t là thời hạn tín phiếu (ngày)

Tìm hiểu thêm: Kỳ phiếu là gì? Hoạt động phát hành kỳ phiếu tại Việt nam như nào?

thebank_tin_phieu_thebank_1576572210

Tín phiếu kho bạc

Tín phiếu kho bạc

Tín phiếu kho bạc là chứng nhận nợ ngắn hạn do Kho bạc nhà nước phát hành nhằm bù đắp thiếu hụt ngân sách nhà nước.

Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước

Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước là chứng nhận nợ ngắn hạn do Ngân hàng Nhà nước phát hành với mục đích thắt chặt chính sách tiền tệ. Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước được phát hành cho tổ chức tín dụng có tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước.

thebank_tinphieukhobacthebank_1576572320

Tín phiếu kho bạc và Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước có những đặc điểm gì?

So sánh đặc điểm giữa Tín phiếu kho bạc và Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước

  Tín phiếu kho bạc Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước
Kỳ hạn

– Các kỳ hạn thông thường của tín phiếu kho bạc là 13 tuần, 26 tuần và 52 tuần.

– Các kỳ hạn khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định nhưng không vượt quá 52 tuần.

Do Ngân hàng Nhà nước quyết định nhưng không quá 364 ngày.

 

Mệnh giá

Mệnh giá 100.000 đồng hoặc bội số của 100.000 đồng.

Hình thức tín phiếu

Phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử tùy thuộc vào phương thức phát hành.

Phát hành dưới hình thức ghi sổ.

 

Phương thức phát hành

– Phát hành trực tiếp tổ chức đấu thầu phát hành tín phiếu Kho bạc hoặc tổ chức đấu thầu thông qua Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước theo quy định của Bộ Tài chính.

– Phát hành trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước.

– Phương thức đầu thầu: Thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về đấu thầu qua nghiệp vụ thị trường mở.

– Phương thức bắt buộc: Căn cứ vào mục tiêu chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ và tình hình thực tế, Ngân hàng Nhà nước quyết định phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước theo phương thức bắt buộc đối với tổ chức tín dụng

Lãi suất phát hành

– Đối với tín phiếu Kho bạc phát hành theo phương thức đấu thầu, lãi suất phát hành do Kho bạc Nhà nước quyết định trong khung lãi suất do Bộ Tài chính quy định.

-Đối với tín phiếu Kho bạc phát hành trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước, lãi suất phát hành là lãi suất thỏa thuận giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước trên cơ sở lãi suất đấu thầu phát hành tín phiếu Kho bạc hoặc lãi suất tín phiếu Ngân hàng Nhà nước hoặc lãi suất giao dịch trái phiếu Chính phủ có kỳ hạn còn lại tương đương tại thời điểm gần nhất.

Do Ngân hàng Nhà nước quyết định tùy theo diễn biến thị trường tiền tệ và mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ.

 

 

Phương thức thanh toán

Tín phiếu được thanh toán một lần cả gốc và lãi vào ngày đáo hạn.

 

Phát hành với giá bán thấp hơn mệnh giá và được thanh toán một lần bằng mệnh giá vào ngày tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đến hạn thanh toán.
Lưu ký tín phiếu

– Tín phiếu kho bạc phát hành theo phương thức đấu thầu được đăng ký, lưu ký và niêm yết, giao dịch theo quy định về đăng ký, lưu ký, niêm yết, giao dịch trái phiếu Chính phủ.

– Tín phiếu Kho bạc phát hành trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước được đăng ký, lưu ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước và Kho bạc nhà nước.

Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước được lưu ký tại Ngân hàng Nhà nước theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước.

Tìm hiểu thêm về lưu ký chứng khoán tại đây

Hy vọng bài viết này giúp các bạn có cái nhìn tổng quát về tín phiếu và vai trò của tín phiếu đối với nền kinh tế. Nếu còn vấn đề thắc mắc và cần tư vấn miễn phí, hãy liên hệ với chúng tôi theo đường dẫn dưới đây.

Đăng ký tư vấn miễn phí

Đăng ký ngay 

Bài viết cùng chủ đề