Bắt sóng lớn thị trường luôn là mục tiêu của các nhà giao dịch sóng, các phương pháp bắt sóng lớn luôn có nhiều nhưng độ hiệu quả thì không dám chắc.

Từ khóa: chiến lược và chiến thuật khác nhau như thế nào, chiến lược và chiến thuật khác nhau như thế nào, chiến lược và chiến thuật khác nhau như thế nào