BigHouse#Triếtlý#Đạogiáo Note 1: Bản Subtitle trên là bản đầy đủ hoàn toàn vì nội dung quá dài lên chắc chắn sẽ có lỗi chính tả lên mong mọi người bỏ qua.

Từ khóa: nêu những việc làm và đánh giá vai trò của vua lê thánh tông trong việc xây dựng và bảo vệ vương quốc, nêu những việc làm và đánh giá vai trò của vua lê thánh tông trong việc xây dựng và bảo vệ vương quốc, nêu những việc làm và đánh giá vai trò của vua lê thánh tông trong việc xây dựng và bảo vệ vương quốc