Triển khai khóa học “CHIẾN LƯỢC MARKETING” đến Tp. Hồ Chí Minh Khóa học ra mắt tại TP Hà Nội với trên 70 anh chị quản lý doanh nghiệp tham gia. Hứa hẹn …

Từ khóa: quản trị chiến lược marketing, quản trị chiến lược marketing, quản trị chiến lược marketing