Một khóa học nghề rất có thể mất khoảng trên dưới 1 năm, nhưng chắc chắn năng lực không thể hiện ở bằng cấp, mà ở sự lành nghề. 10. Thợ xăm Anh em nào …

Từ khóa: học nghề, học nghề, học nghề