Trong video có trình diễn 4 nhóm chiến lược mà bạn nên áp dụng. Đó là: 1. Chiến lược nâng cao giá trị quý khách. Tìm, khác thác, thấu hiểu những nỗi đau, …

Từ khóa: chiến lược doanh nghiệp là gì, chiến lược doanh nghiệp là gì, chiến lược doanh nghiệp là gì