Xin chào những bạn! Tôi nhớ ngày xưa, vào những ngày vào trong ngày cuối tuần hay những ngày không phải đi học. Chúng tôi đã tự mình làm những trò chơi rất thú vị để chơi …