xin chào những khán giả yêu quý của khám phá tv. những bạn tri kỷ mến, đại dương rộng lớn bao la luôn tồn tại những điều bí hiểm, những hiện tượng nguy hiểm …

Từ khóa: khoa hoc tv, khoa hoc tv, khoa hoc tv