“Mục tiêu sau cuối của mọi hoạt động Marketing là tạo ra người tiêu dùng. Chỉ có hai tác dụng trong doanh nghiệp hoàn toàn có thể làm được điều này, đó là …

Từ khóa: mẫu hoạch định chiến lược Marketing, mẫu hoạch định chiến lược Marketing, mẫu hoạch định chiến lược Marketing