Đồ dùng và dụng cụ: Đồ cắt băng dính Màu acrylic Kẹo Hubba Bubba Giấy Lọ keo dùng hết Bột gelatin Phẩm màu Đường Axit citric Kẹo chua dải cầu vồng Dao …

Từ khóa: th 25 kỹ thuật quan sát kiểm tra miệng kiểm tra thực hành trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học, th 25 kỹ thuật quan sát kiểm tra miệng kiểm tra thực hành trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học, th 25 kỹ thuật quan sát kiểm tra miệng kiểm tra thực hành trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học