Khoa xây dựng – Trường ĐH KT Thủ Đô Hà Nội hiện đào tạo 3 chuyên ngành: * XÂY DỰNG DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP * XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦM ĐÔ THỊ …

Từ khóa: trường ĐH kiến trúc Thủ Đô Hà Nội, trường ĐH kiến trúc Thủ Đô Hà Nội, trường ĐH kiến trúc Thủ Đô Hà Nội