Hãy luyện nghe tiếng Anh được nói tự nhiên! Phương pháp Học tập 1. Giọng nói được phát lại hai lần với tốc độ bình thường 2. Phụ đề được hiển thị trên …

Từ khóa: th 25 kỹ thuật quan sát kiểm tra miệng kiểm tra thực hành trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học, th 25 kỹ thuật quan sát kiểm tra miệng kiểm tra thực hành trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học, th 25 kỹ thuật quan sát kiểm tra miệng kiểm tra thực hành trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học