Ông Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển quan hệ quốc tế (cựu Đại sứ Việt Nam tại Thụy Điển và Mexico).

Từ khóa: nghị quyết về chiến lược phát triển kinh tế biển, nghị quyết về chiến lược phát triển kinh tế biển, nghị quyết về chiến lược phát triển kinh tế biển

Có thể bạn quan tâm  [Video] Cuộc chiến Cola - Sự sinh tồn của Pepsi khi là kẻ đến sau? - chiến lược marketing coca cola

Có thể bạn quan tâm: