… giàu thông minh. Kênh cũng là nơi kết nối những người có tư duy nghĩ giàu làm giàu, dám nghĩ dám làm, đặc biết những người dám làm giàu từ nhà nông, …

Từ khóa: làm giau nhà nông, làm giau nhà nông, làm giau nhà nông