dậy con xếp cờ vua. Việc trước tiên trước khi bắt đầu 1 ván cờ. dậy con nhiều lần cho thật thành thạo.