Cách dùng git cơ bản tối thiểu để làm việc trong một video 20p – Cơ bản về github
Cách dùng git để làm việc , cơ bản về github
Mọi thắc mắc những bạn cũng rất có thể liên hệ fb cá nhân:
Tham ra groups học cntt để tranh luận:

Comments

  1. Bình Trần

    dễ hiểu lắm anh ạ. Mong anh hướng dẫn cài đặt server để những người mới như em thực hành (unbutu , nginx, spl, phpmyadmin) . Như thế sẽ đỡ chán hơn khi học anh ạ. Rất mong câu trả lời của anh.

  2. Trí Đoàn Ngọc

    Anh đang xài con mac nào đấy ạ. Em tính mua con macbook pro 13' 2019 để code. Không biết có hợp lý không