Comments

  1. Ngoc Nguyen

    Cho mình hỏi nồi nhà mình tuần đầu mua nấu kêu to thức ăn ngon tuần thứ hai thì không kêu to nấu thức ăn không chín nữa thì bị làm sao ạ