Thế nhưng, theo Tạp chí chuyên về Sale Forbes của Mỹ, vẫn rất có thể thoát khỏi tình trạng khủng hoảng rủi ro tài chính hay phá sản để có một mở màn mới tốt …

Từ khóa: chiến lược công ty, chiến lược công ty, chiến lược công ty