Marketing 4P gồm bốn yếu tố: Sản phẩm, Giá cả, Phân phối, Xúc tiến thương mại. Mức độ thành công trong việc áp dụng 4P trong Marketing sẽ ảnh hưởng lớn …

Từ khóa: chien luoc marketing cua cafe trung nguyen, chien luoc marketing cua cafe trung nguyen, chien luoc marketing cua cafe trung nguyen