1. Sản phẩm tốt nhưng không tiếp cận được người tiêu dùng tiềm năng. 2. Tỉ lệ chốt sale thấp, Sales và Marketing quay sang đổ lỗi cho nhau. 3. người tiêu dùng cũ bỏ …

Từ khóa: chiến lược dẫn đầu thị trường, chiến lược dẫn đầu thị trường, chiến lược dẫn đầu thị trường