– Tuyển dụng chú trọng đến “Lấp Chỗ Trống” để phục vụ nhu cầu Marketing thời gian ngắn dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về sau. – không tồn tại tiêu chuẩn tuyển …

Từ khóa: chiến lược công ty, chiến lược công ty, chiến lược công ty