Trong trò chơi Chú khỉ buồn 196 trong chuỗi seri của Chú khỉ buồn, nhiệm vụ của bạn vẫn như trước hãy tìm ra 10 chú khỉ con đang mất tích. Bạn hãy nhớ ghi lại …

Từ khóa: trò chơi chu khi buon, trò chơi chu khi buon, trò chơi chu khi buon