Video của Trung tâm VTV24 tìm hiểu về chứng khoán phái sinh rất có ích cho các nhà đầu tư chứng khoán. Bạn có thể xem nhiều kiến thức và tin tức tại …