những bạn sẽ trở thành ai trong tương lai? Đứng trước ngưỡng cửa trước tiên của cuộc đời, bạn đã khi nào tự hỏi đâu sẽ là nơi chắp cánh cho ước mơ của tớ?

Từ khóa: trường ĐH y Thành Phố Hà Nội, trường ĐH y Thành Phố Hà Nội, trường ĐH y Thành Phố Hà Nội