Bất chấp những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2021 vẫn có nhiều kỷ lục mới. (DVE) Thứ nhất chắc chắn …

Từ khóa: những người giàu nhất thế giới, những người giàu nhất thế giới, những người giàu nhất thế giới