Luật đầu tư năm 2014 đã gây tranh cãi rất nhiều cho những nhà đầu tư trong nước và những nhà đầu tư quốc tế. Luật Việt Tín sẽ san sẻ những điểm mới trong …