Tony Phùng Studio là kênh Video chuyên biệt về Công nghệ. Nơi update những Xu thế, những video đánh giá về công nghệ, sẻ chia thủ thuật, ứng dụng, …