Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020 ” do Sở GDvàĐT Cần Thơ triển khai được coi là giải pháp quan trọng để nâng …

Từ khóa: một số giải pháp để triển khai tốt công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, một số giải pháp để triển khai tốt công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, một số giải pháp để triển khai tốt công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non