Hà Tĩnh hiện có 276.003 ha rừng, gồm 199.847 ha rừng tự nhiên và 76.156 ha rừng trồng, với độ che phủ của rừng đạt 45 %. Rừng tự nhiên thường gặp là kiểu …

Từ khóa: chiến lược đa dạng hóa của vingroup, chiến lược đa dạng hóa của vingroup, chiến lược đa dạng hóa của vingroup