Đây là vlog đầu tiên trong series “Du học “…Series này chia sẻ cuộc sống của mình trong 1 học kỳ tại ĐH Tứ Xuyên ở TP Thành Đô, Trung Quốc. Hy vọng …

Từ khóa: đại học thành đô, đại học thành đô, đại học thành đô