Hồ sơ thi tốt nghiệp THPT 2021 giành cho thí sinh đang theo học lớp 12 vẫn chưa tốt nghiệp THPT; thí sinh tự do vẫn chưa tốt nghiệp THPT và thí sinh tự do đã tốt …