Những nỗ lực chuyển mình để thích nghi với hình thức học tập mới trong giai đoạn dịch bệnh. Chính những khó khăn đang tạo ra sự chủ động trong dạy và học.

Từ khóa: một số giải pháp để tiến hành tốt công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, một số giải pháp để tiến hành tốt công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non, một số giải pháp để tiến hành tốt công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non