Bước 1 . những bạn tải ứng dụng WPS về Bước 2. Vào mục tệp đt tìm file Android Data Tìm mục có tên như tên trò chơi File rồi fix Không hiểu gì cứ ib Facebook …