Hướng dẫn cách bán hàng trên shopee bằng shopee feed, shopee live trên Dế yêu. Trong video này, mình san sẻ với cách bán hàng trên shopee feed, …