Bước 1: Đăng nhập hệ thống Etax Bước 2: Đăng ký thêm tờ khai nộp qua mạng.