VGA mới rất có thể dùng: •AMD R9 270 ( = 6870) •AMD R9 280 ( = 7950) •AMD R9 280X (= 7970) •AMD R9 290 •AMD R9 290X Phần hướng dẫn trên mang tính …