Giúp những bạn sinh viên mới ra trường kê khai VAT GTGT và những người có hứng thú về VAT.