Các bác nhớ ủng hộ em 1like 1subscribe 1share nhé! Thanks you! Clip này Exit Hiểm sẽ hướng dẫn các bạn khử noise tăng nét cho ảnh trong photoshop hiệu …