Hướng dẫn sử dụng phần mềm Aegisub và Total video converter làm phụ đề cho video đơn giản Aegisub: …