Video hướng dẫn lập VAT GTGT trên phần mềm HTKK VAT. những bạn cũng hoàn toàn có thể xem thêm video hướng dẫn lập báo cáo tài chính tại đây nhé: …

Comments