Trong bài này Kế toán Việt Hưng sẽ cùng những bạn quyết toán Thuế VAT thu nhập của doanh nghiệp và lập báo cái tài chính mới nhất. mời những bạn đón xem …