24 bước, 40 phút là hoàn toàn có thể sử dụng Excel cơ bản nhất. Từng bước từng bước, đừng vội ạ TT những bước thực hành 1 Mở 2 Lưu (không tiến hành trên ổ C) 3 …