Hello mọi người, Để cho bài thuyết trình trở thành sinh động hơn và trực quan hơn, chúng ta thường sẽ chèn thêm một vài hình ảnh minh họa cho nội dung được …